L'histoire de Luo Xiaohei
L'histoire de Luo Xiaohei (2019)
Animation, Fantastique, Action,

Production(s): MTJJ , Beijing Jiyin Yinghua , Beijing Guangying Gongchang Wenhua Chuanbo , Dream Castle , Heyi Capital , Beijing Hanmu Chunhua Animation Technology Co., Ltd. ,

Date de sortie: 2019-15-12

L'histoire raconte l'histoire d'un démon chat qui a été ramené à sa forme d'origine par son gardien Zhen Ting parce qu'il a volé la perle de Tianming à l'immortel Laojun. Quand il vivait dans la rue, il a été ramassé par la fille Luo Xiaobai comme chat errant. Lorsque Xiao Hei vivait avec Luo Xiaobai et son frère Agen dans la maison de son grand-père à la campagne, il vécut de merveilleuses aventures et se lia d'amitié..

cast(s): Shan Xin , Mingyue Liu , Hao Xianghai , Sheng Zhang , Yuntu Cao , Feng Sheng , Chen Siyu , Ning Yang , Yeqiao Yan , Li Lu , Kana Hanazawa , Mamoru Miyano , Takahiro Sakurai , Yoshitsugu Matsuoka , Soma Saito , Tomokazu Sugita , Cho , Aki Toyosaki , Inori Minase , Misato Ugaki , Hochu Otsuka , Emi Lo , Aleks Le , Howard Wang ,